1.         Bệnh viện thú cưng:
-     Siêu âm thai, siêu âm tổng quát chó mèo;
-     Khám sức khỏe định kỳ; Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho các trại chó; tiêm phòng, kiểm tra ký sinh trùng,
-     Dịch chẩn đoán và điều trị bệnh;  
-     Phẫu thuật ngoại khoa: cắt đuôi, mỗ áp xe, mỗ đẽ khó…